ΟΜΑΔΑ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΑΡΑΣ                                                Αρχιτέκτονας

ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ                                    Πολιτικός Μηχανικός

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΔΕΜΟΧΩΡΙΤΗΣ                                  Αρχιτέκτονας

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ                                 Αρχιτέκτονας

ΒΑΣΙΑ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ                                              Αρχιτέκτονας

ΜΑΡΙΑ ΦΡΑΝΤΖΗ                                                 Αρχιτέκτονας-Πολεοδόμος

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ                                       Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ                                        Αρχιτέκτονας

ΒΑΣΙΑ ΤΟΥΦΕΚΟΥΛΑ                                             Αρχιτέκτονας

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ                                  Πολιτικός μηχανικός 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΑΒΙΑΡΑΣ                                             Πολιτικός μηχανικός

ΚΩΣΤΑΣ ΦΩΚΑΣ                                                  Πολιτικός μηχανικός

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΑΛΗΡΕΑ                                            Πολιτικός μηχανικός-Αγρ.Τοπογράφος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ                           Πολιτικός μηχανικός Τ.Ε.

ΕΒΕΛΙΝΑ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ                                  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός   

          ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ                                             Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

          ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΙΓΑΝΑΚΗΣ                                       Τοπογράφος Μηχανικός

ΧΑΡΗΣ ΛΑΜΑΡΗΣ                                                Πολιτικός μηχανικός - εδαφοτεχνικός

ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΣΟΦΙΑ ΤΖΑΡΑ                                                     Γραμματεία

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ                                           Λογιστήριο

ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΚΟΥΜΕΝΤΑΣ                                     Μηχανικός Δικτύων-ΗΥ