ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΡΓΑ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΛ.ΤΥΠΟΥ "DAVE RED ATHΕNS"