ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΡΓΑ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΣΤΗ ΣΚΙΑΘΟ