ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΡΓΑ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΛ.ΤΥΠΟΥ 4* ΣΤΗΝ ΜΠΟΥΚΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ