ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΡΓΑ: ΚΥΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

                           

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ                         ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΗ ΤΖΙΑ                                   ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΣΤΗ ΣΚΙΑΘΟ

  

 1        1           1        

 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΛ.ΤΥΠΟΥ "LIGHTHOUSE"            ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΛ.ΤΥΠΟΥ "BROWN ACROPOL"           ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΛ.ΤΥΠΟΥ "DAVE RED ATHENS" 

 1

 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΛ.ΤΥΠΟΥ 4* ΣΤΗΝ ΜΠΟΥΚΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ