ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΡΓΑ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΟ ΒΑΡΥΚΟ ΟΡΩΠΟΥ