ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΡΓΑ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ