ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΡΓΑ: ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΒΥΡΩΝΑ 2