ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΡΓΑ: ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 1