ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΡΓΑ: ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ