ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΡΓΑ: ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ