ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΡΓΑ: ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 5* ΣΤΗ ΣΚΙΑΘΟ