ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΡΓΑ: ΚΤΙΡΙΟ ΕΕΔΔ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ SUPERMARKET ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

1