ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΡΓΑ: ΚΤΙΡΙΟ ΕΕΔΔ ΣΤΟ ΑΙΓΑΛΕΩ

2

Α ΟΡΟΦΟΣ Model

Γ ΟΡΟΦΟΣ Model