ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΡΓΑ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ - ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΕ ΕΕΔΔ ΣΤΗΝ Ε.ΜΠΕΝΑΚΗ