ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΡΓΑ: ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ