ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΡΓΑ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΤΗ ΣΚΙΑΘΟ