ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΡΓΑ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΥΠΙΚΟΥ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ