ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΡΓΑ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛ.ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ