ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΡΓΑ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΡΗ