ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΡΓΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ