ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΡΓΑ: ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΙΣ ΣΥΚΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ