ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΡΓΑ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΨΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ