ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΡΓΑ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΨΗΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΡΚΙΖΑ