ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΡΓΑ: ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

       χ1 

ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ                       ΜΟΝΟΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ

ΚΑΙ ΣΟΦΙΤΑ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ                                 ΚΑΙ ΣΤΕΓΗ ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ